About

Website này là một bước bổ sung và kế tiếp từ nhóm tin (newsgroup – một hình thức thảo luận và trao đổi qua thư điện tử) của các học viên đã tham dự khóa học CEO của Đại Học Kinh Tế TpHCM do bạn Thùy Trang, bạn Doan Hung và Thầy Lý gầy dựng từ nhiều năm trước với mục đích “giao lưu – trao đổi  va hợp tác trong công việc”.

Hy vọng các bạn CEO các khóa khác sau này và các anh chị khác có quan tâm tới CEO cùng tham gia với chúng tôi.

Đang đợi các anh chị và các bạn khác giới viết tiếp trong phần “comments”….

Mọi chi tiết, xin liên hệ linh.lt@sgc.vn .

Xin cảm ơn