Cách post bài lên www.CeoHCM.com?

Để có thể gửi bài viết (post) hay nhận xét (comments) trên website www.ceohcm.com, các anh chị cần phải đăng ký thành viên tại đây, nếu đã đã đăng ký rồi và không nhớ password hãy sử dụng chức năng nhắc password tại đây.

Sau khi có username/ password, các anh chị có thể đăng nhập vào website tại đây.
Các anh chị chọn “write -> write post” để viết bài và chọn danh mục phù hợp với nội dung bài viết nằm bên phải của màn hình. Sau khi đăng xong, các anh chị có thể sửa bài viết của mình hoặc có thể trả lời hay góp ý bài viết của người khác trong phần “comments” bên dưới của mỗi bài viết.
Mọi thắc mắc, xin gửi email cho linh@sgc.vn .

Xin cảm ơn